Kontakt. Sprechen Sie uns an.

Standort Gescher
Frank Mönsters
sigma3D GmbH
Marie-Curie-Str. 2
D-48712 Gescher
Telefon: +49 (0) 2542 – 91898-22
Telefax: +49 (0) 2542 – 91898-20
E-Mail: info@sigma3d.de

Standort Mainz
Heiko Paluszek
sigma3D GmbH
Max-Hufschmidt-Str. 4a
D-55130 Mainz
Telefon: +49 (0) 6131 – 96 257-30
Telefax: +49 (0) 6131 – 96 257-20
E-Mail: info@sigma3d.de

Standort Shenyang, China
Leschek Kroll
sigma3D Measuring Technology (Shenyang) Co. Ltd.
Changbai South Street 214-1
Heping District, Shenyang 110005, PR China
Telefon: +86(0)24 8383 9230
Telefax: +86(0)24 8383 9235
E-Mail: kroll@sigma3d.cn
Web: www.sigma3d.cn

Anfragen richten Sie bitte persönlich (per E-Mail oder Telefon) an uns oder benutzen Sie das folgende Kontaktformular: